Belangrijke data

Home / Belangrijke data
Lestijden

Maandag/Dinsdag/Donderdag/Vrijdag
08:30 - 15:00 uur (deur open om 8:20 uur)

Woensdag
08:30 - 12.00 uur (deur open om 8:20 uur)

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag heeft de school continurooster / verlengde leertijd.
Alle kinderen blijven op school tussen de middag. De kinderen nemen zelf een gezonde lunch mee.

Vakanties

Vakanties 2021-2022
Herfstvakantie 16 t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie 24 december 2021 t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie 26 februari t/m 6 maart 2022
Goede Vrijdag/Pasen 15 t/m 18 april 2022
Koningsdag 27 april 2022
Meivakantie 23 april t/m 8 mei 2022
Hemelvaart + dag na hemelvaart 26 en 27 mei
Pinksteren 6 juni 2022
Zomervakantie 9 juli t/m 21 augustus 2022

Studiedagen 2021-2022
dinsdag 5 oktober 2021
donderdag 18 november 2021
maandag 31 januari 2022
maandag 14 maart 2022
woensdag 1 juni 2022
vrijdag 8 juli 2022

Gymtijden

Woensdag
08:30 - 12:00 uur groep 3 t/m 8

Donderdag
08:30 - 12:00 uur groep 3 t/m 8