Belangrijke data

Home / Belangrijke data
Lestijden

Maandag/Dinsdag/Donderdag/Vrijdag
08:30 - 15:00 uur (deur open om 8:20 uur)

Woensdag
08:30 - 12.00 uur (deur open om 8:20 uur)

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag heeft de school continurooster / verlengde leertijd.
Alle kinderen blijven op school tussen de middag. De kinderen nemen zelf een gezonde lunch mee.

Vakanties

Vakanties 2020-2021
Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie 21 december t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 26 februari 2021
Goede Vrijdag/Pasen 2 april t/m 5 april 2021
Koningsdag 27 april 2021
Meivakantie 03 mei t/m 14 mei 2021
Pinksteren 24 mei 2021
Zomervakantie 19 juli t/m 27 augustus 2021

Studiedagen 2020-2021
dinsdag 15 september 2020
donderdag 26 november 2020

maandag 1 maart 2021
woensdag 02 juni 2021
vrijdag 25 juni 2021
vrijdag 16 juli 2021

Gymtijden

Woensdag
08:30 - 12:00 uur groep 3 t/m 8

Donderdag
08:30 - 12:00 uur groep 3 t/m 8