Belangrijke data

Home / Belangrijke data
Lestijden

Maandag/Dinsdag/Donderdag/Vrijdag
08:30 - 15:00 uur (deur open om 8:20 uur)

Woensdag
08:30 - 12.00 uur (deur open om 8:20 uur)

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag heeft de school continurooster / verlengde leertijd.
Alle kinderen blijven op school tussen de middag. De kinderen nemen zelf een gezonde lunch mee.

Vakanties

Vakanties 2022-2023
Herfstvakantie 24 t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie 23 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023
Goede Vrijdag/Pasen 7 t/m 10 april 2023
Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart + dag na hemelvaart 18 en 19 mei 2023
Pinksteren 29 mei 2023
Zomervakantie 10 juli t/m 18 augustus 2023

Studiedagen 2022-2023
dinsdag 20-09-2022
woensdag 05-10-2022
vrijdag 17-02-2023
donderdag 16-03-2023
maandag 19-06-2023
vrijdag 07-07-2023

Gymtijden

Donderdag
08:30 - 12:00 uur groep 3 t/m 8
13:00 - 15:00 uur groep 1/2 A/B/C

Vrijdag
08:30 - 12:00 uur groep 3 t/m 8